دریل رادیال Z3040X80/1

متعلقات دستگاه :

*میز ثابت

ردیف مشخصات Z3040X80/1
1 حداکثر قطر دریل کاری 40mm
2 فاصله بین محور اسپیندل تا ستون دستگاه 320-820mm
3 قطر ستون 200mm
4 گلویی اسپیندل MT4
5 کورس حرکت اسپیندل 240mm
6 محدوده سرعت اسپیندل 75-1220rpm
7 تعداد سرعت اسپیندل 6
8 محدوده سرعت پیشروی اسپیندل 0.1-0.25mm/rev
9 تعداد سرعت پیشروی اسپیندل 3
10 فاصله نوک اسپیندل تا میز پایه دستگاه 120-860mm
11 ابعاد میز ثابت 400x400x350mm
12 ابعاد پایه دستگاه 1370x700x160mm

کلیه حقوق این سایت متعلق به پرس موتور می باشد.

Main Menu

Main Menu