دریل ستونی Z5040L

 *میز دستگاه به صورت عمودی - افقی (گونیا) است

ردیف مشخصات Z5040L
1 حداکثر قطر دریل کاری 40mm
2 قطر قلاویز کاری در فولاد و آهن M20/M24
3 گلویی اسپیندل MT4
4 فاصله بین مرکز اسپیندل تا روی ستون دستگاه 350mm
5 حداکثر حرکت اسپیندل 180mm
6 محدوده سرعت اسپیندل 104-1450rpm
7 حداکثر فاصله نوک اسپیندل تا میز پایه دستگاه 1320mm
8 حداکثر فاصله نوک اسپیندل تا میز دستگاه 770mm
9 ابعاد میز 560x385mm
10 ابعاد پایه دستگاه 730x405mm
11 عرض شیارهای T میز 18mm
12 فاصله شیارهای T میز 125mm
13 فاصله شیارهای T پایه 150mm
14 سرعت حرکت پیشروی 0.1,0.2mm/rev

کلیه حقوق این سایت متعلق به پرس موتور می باشد.

Main Menu

Main Menu