میلنگ سنگ زن ساریتاش

متعلقات دستگاه :

لوازم استاندارد :

*لینت با قطر کارگیری 160-30 میلیمتر ضخامت 20 میلیمتر

*الماس پیشانی و زاویه سنگ

*پایه دورکن با ساعت اندیکاتور

*پایه کورس باب V شکل افقی

*دو عدد سه نظام (روی دستگاه نصب شده است)

*ابزار اندازه گیری حرکت کلگی ها

*سنگ میلنگ (روی دستگاه نصب شده است)

*فلنج دستگاه(روی دستگاه نصب شده است)ویک فلنج اضافی

*پایه بالانس سنگ میلنگ

*سیستم هیدرولیک و  پنوماتیک

*سیستم خنک کننده

لوازم اضافی (طبق سفارش) :

-پایه بالانس با صفحات گردان جهت بالانس دینامیکی

-پولیش دستی میلنگ

-تسمه پولیش میلنگ عرض 20 ، 25 ، 30 میلیمتر

-مرغک گردان (دو عدد)

ردیف مشخصات 2200 / 1800 / 1500
1 حداکثر فاصله بین مراکز کلگی ها 1600/1900/2250mm
2 حداکثر فاصله بین سه نظام کلگی ها 1550/1850/2200mm
3 حداکثر وزن مجاز قطعه کار با مرغک 250/300/300kg
4 حداکثر وزن مجاز قطعه کار با لینت 500/600/600kg
5 ارتفاع مرکز کله گی ها تا روی میز 275/275/300mm
6 حداکثر قطر مجاز قطعه کار روی لینت 130mm
7 حداکثر قطر سنگ میلنگ 660/710/810mm
8 حداکثر کورس کلگی ها 140mm
9 حداقل ضخامت سنگ میلنگ 18mm
10 حداکثر ضخامت سنگ میلنگ 50/50/60mm
11 قطر سه نظام ها 200mm
12 سرعت چرخش کلگی ها rpm 10÷100
13 حداکثر قطر قطعه کار روی میز 550/550/600mm

کلیه حقوق این سایت متعلق به پرس موتور می باشد.

Main Menu

Main Menu