متعلقات دستگاه : *چهارشاخه پالیش 215×65 میلیمتر *یک جفت پایه تخت *چهار عدد قیدبند *دو عدد پایه فوری بستن سیلندر…
متعلقات دستگاه : لوازم استاندارد : *چهارشاخه پالیش 215×65 میلیمتر *یک جفت پایه تخت *چهار عدد قید بند بستن سیلندر…

کلیه حقوق این سایت متعلق به پرس موتور می باشد.

Main Menu

Main Menu