*اتومات برقی روی محور X میز *اتومات سریع برقی کلگی *حرکت اتومات باردهی اسپیندل *میز انیورسال *قابلیت چرخش کلگی  

کلیه حقوق این سایت متعلق به پرس موتور می باشد.

Main Menu

Main Menu