متعلقات دستگاه : * یک عدد میکرومتر * هجده عدد دورکن * شش عدد لقمه ای * سه عدد فک…
متعلقات دستگاه : *اسپیندل برقوکاری با قطر 56mm *اسپیندل برقوکاری با قطر 75mm *اسپیندل برقوکاری باقطر 110mm *اسپیندل کف تراش…
متعلقات دستگاه : *اسپیندل برقوکاری با قطر 50mm *اسپیندل برقوکاری با قطر 75mm *اسپیندل برقوکاری با قطر 90mm *اسپیندل برقوکاری…
متعلقات دستگاه : لوازم استاندارد : *اسپیندل 58-30 میلیمتر *اسپیندل 85-58 میلیمتر *اسپیندل 125-80 میلیمتر *کلگی کف تراش *پایه دورکن…

کلیه حقوق این سایت متعلق به پرس موتور می باشد.

Main Menu

Main Menu