متعلقات دستگاه : لوازم استاندارد : *لینت با قطر کارگیری 160-30 میلیمتر ضخامت 20 میلیمتر *الماس پیشانی و زاویه سنگ…
متعلقات دستگاه : *تانک و پمپ خنک کننده *یک جفت سه نظام نصب شده روی دستگاه *پایه دورکن با ساعت…
متعلقات دستگاه : *تانک و پمپ خنک کننده *یک جفت سه نظام نصب شده روی دستگاه *پایه دورکن با ساعت…

کلیه حقوق این سایت متعلق به پرس موتور می باشد.

Main Menu

Main Menu